Срещи и изложби


16.02.2017 г. Среща с ученици от училище "Проф. Иван Батаклиев".
16.02.2017г.

На 16.02.2017 г. ученици от VII"г" клас на СУ "Проф. Ив. Батаклиев" посетиха библиотеката на читалището. Темата на срещата беше "Библиотеката- дом на книгата". Библиотекарката Веска Минова ги запозна с историята на читалището, с неговата дейност и подробно разказа и показа на учениците в какво се състои работата на библиотекаря. Тя ги запозна с инвентарната книга, с книгата за движение на библиотечния фонд, с  авторските таблици, с дневника на библиотеката и др. Учениците слушаха с интерес и признаха, че не са помисляли за тази страна от работата на библиотекаря. Прочетоха и Молбата на книгата. След това разгледаха отделите в библиотеката,  спряха се на новите книги и с радост осъществиха инициативата "Сподели книга", като дариха книги на библиотеката. От своя страна библиотекарката им подари по три книги на Иван Джуренов с пожелание да ги прочетат и отново да посетят читалището.


16.02.2017 г. Среща с ученици от училище
16.02.2017 г. Среща с ученици от училище
16.02.2017 г. Среща с ученици от училище
16.02.2017 г. Среща с ученици от училище
16.02.2017 г. Среща с ученици от училище