Срещи и изложби


16.02.2021 г. Зима в Пазарджик
16.02.2021г.

16.02.2021 г. Сняг натрупа около читалището. Приятна снежна гледка.


16.02.2021 г. Зима в Пазарджик
16.02.2021 г. Зима в Пазарджик
16.02.2021 г. Зима в Пазарджик
16.02.2021 г. Зима в Пазарджик
16.02.2021 г. Зима в Пазарджик