Срещи и изложби


16.03.2018 г. Урок по родолюбие с ученици от трети клас
16.03.2018г.

16.03.2018 г. Много полезен урок по родолюбие проведохме с ученици от трети клас на ОУ "Климент Охридски" с класен ръководител г-жа Валерия Годжунова.Той беше съвместно събитие с творци от литературния ни клуб "Алеко Константинов". Председателят на клуба Петко Генуров прочете кратък доклад по повод 140 години от Освобождението на България от османско владичество и поздрави всички със стихотворението на Дамян Дамянов "Шипка". Виолетка Шахларска, Катя Цветанова, Теодорина Гангова, Василка Велева и Йорданка Шуманова рецитираха свои стихове за Родината и освободителните борби на България. След това децата изнесоха литературно-музикална програма под ръководството на своята учителка Валерия Годжунова. Много патриотични стихотворения рецитираха учениците, пяха възрожденски песни, гордо развяха и българското знаме. Неповторим беше техния спектакъл и заслужени бяха аплодисментите, които получиха.
Разделихме се с благодарност към г-жа Годжунова за нейния упорит труд и за всичко, което беше сътворила със своите талантливи ученици. Хвала на такива учители!


16.03.2018 г. Урок по родолюбие с ученици от трети клас
16.03.2018 г. Урок по родолюбие с ученици от трети клас
16.03.2018 г. Урок по родолюбие с ученици от трети клас
16.03.2018 г. Урок по родолюбие с ученици от трети клас
16.03.2018 г. Урок по родолюбие с ученици от трети клас