Срещи и изложби


16.06.2016 г. Екскурзия в библиотеката
16.06.2016г.

Библиотеката на читалището беше посетена от бъдещите първокласници на СОУ "Георги Брегов" с класен ръководител г-жа Мариана Проданова. Децата разгледаха с интерес детския кът, енциклопедиите, книжките с приказки. След това прочетохме и обсъдихме Молбата на книгата. Бъдещите ученици бяха запознати с начина на записване в читалищната библиотека, разгледаха читателската карта и инвентарните книги. Всеки от тях получи разделител, за да го ползва, когато книгата, която чете, трябва да бъде оставена да си почива!16.06.2016 г. Екскурзия в библиотеката
16.06.2016 г. Екскурзия в библиотеката
16.06.2016 г. Екскурзия в библиотеката
16.06.2016 г. Екскурзия в библиотеката
16.06.2016 г. Екскурзия в библиотеката