Срещи и изложби


16.12.2017 г. БШ "Марина" на конкурс в гр. София.
20.01.2018г.

БШ "Марина" с худ. ръководител Тони Райкова се завърна с много награди от днешния конкурс "Сребърна звезда" в гр. София! Поздравления!


16.12.2017 г. БШ
16.12.2017 г. БШ
16.12.2017 г. БШ
16.12.2017 г. БШ