Срещи и изложби


16.12.2022 г. Представяне на книгата "Нестихващ огън" на Продрум Димов
16.12.2022г.

16.12.2022 г. В зала "Устрем" на Младежкия дом от 17 ч. в Пазарджик беше представена книгата за Константин Величков "Нестихващ огън" на Продрум Димов. Водеща на събитието беше библиотекарката от читалището Ива Боева. Авторът и книгата представи Стоянка Митева-Балева. Тя сподели:"Интересът към Константин Величков се е превърнал в кауза за Продрум Димов. След много публикации се появява книгата "Нестихващ огън". Първото й издание е от 2017 г. Сега разглеждаме второто издание на книгата. Според Продрум Димов наш дълг е да се връщаме към духовните си ценности. Той определя Константин Величков като достоен син на нашия народ. Истина са думите на автора:"Величковата нива се оказва все още  неизорана." Последва изказване на Продрум Димов. Той благодари на Стоянка Балева за проникновеното представяне на книгата и подчерта, че най-голямото име, което е дал Пазарджик на България и Европа е Константин Величков. През 2022 г. се навършват 115 г. от рождението му и това е подтикнало Продрум Димов да преиздаде книгата. В своето изказване автора се спря на моменти от живота и дейността на Константин Величков и посочи имена и трудове на изследователи, работили по темата за Величков. В заключение Продрум Димов подчерта: "Моята задача беше да обобщя всичко, което знаем за Константин Величков. Дали съм успял е друг въпрос. Нека да се научим да ценим голямото, великото, това, което ни дава основание да се гордеем." Писателят беше поздравен от Илия Джаров. Сред публиката имаше и млади хора, ученици, което зарадва присъстващите.


16.12.2022 г. Представяне на книгата
16.12.2022 г. Представяне на книгата
16.12.2022 г. Представяне на книгата
16.12.2022 г. Представяне на книгата
16.12.2022 г. Представяне на книгата