Срещи и изложби


16.12.2023 г. Трети майсторски клас с БШ "Марина"
16.12.2023г.

16.12.2023 г. В читалището се проведе трети майсторски клас на Цветанка Гергинова и Михаел Гергинов с балерините на балетна школа "Марина" с ръководител Тони Райкова. Децата с удоволствие го посещават и напредват в своите умения и знания в изкуството на танца.


16.12.2023 г. Трети майсторски клас с БШ
16.12.2023 г. Трети майсторски клас с БШ
16.12.2023 г. Трети майсторски клас с БШ