Срещи и изложби


17.02.2020 г. Литературно детско утро за Васил Левски.
17.02.2020г.

На 17.02.2020 г. в читалищната библиотека се проведе литературно детско утро, посветено на Васил Левски. Участници бяха учениците на г-жа Деси Колибанекова от ОУ "Стефан Захариев". Те се запознаха с живота и делото на Васил Иванов Кунчев, с книги за Апостола, с много снимки и художествени картини, посветени на Апостола. Прочетохме и разказа на Георги Мишев "Синеокият рибар", който разгледахме подробно. Децата се надпреварваха да отговарят на въпроси като: къде се развива действието в разказа, какво прави Левски, за да избегне арест, какви качества проявява и т. н.


17.02.2020 г. Литературно детско утро за Васил Левски.
17.02.2020 г. Литературно детско утро за Васил Левски.
17.02.2020 г. Литературно детско утро за Васил Левски.
17.02.2020 г. Литературно детско утро за Васил Левски.
17.02.2020 г. Литературно детско утро за Васил Левски.