Срещи и изложби


17.09.2012 г.Откриване на новия творчески с детска градина "Пролет"
17.09.2012г.

Две групи от детска градина "Пролет" посетиха библиотеката при читалището и с удоволствие направиха екскурзия из нея. Но преди всичко те поздравиха  присъстващите с кратка литературно-музикална програма по повод новата учебна година.
Благодарим на директорката и на целия колектив на детската градина за  това много добро сътрудничество между двете институции.
Успешна учебната 2012 / 2013 година!


17.09.2012 г.Откриване на новия творчески с детска градина
17.09.2012 г.Откриване на новия творчески с детска градина
17.09.2012 г.Откриване на новия творчески с детска градина
17.09.2012 г.Откриване на новия творчески с детска градина
17.09.2012 г.Откриване на новия творчески с детска градина