Срещи и изложби


17.11.2015 г. Премиера на книга на Бистра Риндова
17.11.2015г.

На 17.11.2015 г. от 17.00 ч. в библиотеката на читалището се състоя премиера на новата книга на Бистра Риндова "Родови хроники от Пазарджик и Пазарджишко"- трета част..


17.11.2015 г. Премиера на книга на Бистра Риндова
17.11.2015 г. Премиера на книга на Бистра Риндова
17.11.2015 г. Премиера на книга на Бистра Риндова
17.11.2015 г. Премиера на книга на Бистра Риндова
17.11.2015 г. Премиера на книга на Бистра Риндова