Срещи и изложби


18.01.2016 г. Изложба от детски рисунки
18.01.2016г.

Учениците от втори клас на ОУ "Стефан Захариев" с кл. р-л Славяна Русева оцветиха много красиво кукерски маски. С тях подредихме изложба във фоайето на читалището.


18.01.2016 г. Изложба от детски рисунки
18.01.2016 г. Изложба от детски рисунки
18.01.2016 г. Изложба от детски рисунки
18.01.2016 г. Изложба от детски рисунки