Срещи и изложби


18.02.2022 г. Урок по родолюбие, посветен на Васил Левски
18.02.2022г.

18.02.2022 г. Още снимки от урока по родолюбие, проведен от читалището и ученици от трети клас на ОУ "Проф. Иван Батаклиев".


18.02.2022 г. Урок по родолюбие, посветен на Васил Левски
18.02.2022 г. Урок по родолюбие, посветен на Васил Левски
18.02.2022 г. Урок по родолюбие, посветен на Васил Левски
18.02.2022 г. Урок по родолюбие, посветен на Васил Левски
18.02.2022 г. Урок по родолюбие, посветен на Васил Левски