Народно читалище “Христо Ботев” гр. Пазарджик

Срещи и изложби

18.03.2012 г. Пролет в библиотеката 18.03.2012 г. Пролет в библиотеката
18.03.2012г.