Народно читалище “Христо Ботев” гр. Пазарджик

Срещи и изложби

18.12.2014 г. Коледно детско утро 18.12.2014 г. Коледно детско утро 18.12.2014 г. Коледно детско утро 18.12.2014 г. Коледно детско утро 18.12.2014 г. Коледно детско утро
18.12.2014г.

Коледно детско утро с ученици от трети клас на ОУ "Ст. Захариев" с кл. р-л Радка Личкова. Момчетата бяха сложили на главите си червени шапчици, а момичетата специални коронки и изглеждаха много празнично. Гостенка ни беше г-жа Минка Илиева, председател на творчески клуб "Пегас" в града. Учениците изпяха коледни песнички, рецитираха стихове за зимните празници. Отговаряха много уверено на занимателните задачи, които им беше приготвила библиотекарката В. Минова. Решаваха и специална кръстословица. Всички ученици бяха много активни и знаещи. Браво!
Накрая оцветиха шаблони на зимни картини с които направихме изложба във фоайето на чителището. Почерпихме се с мандарини и всяко дете получи тетрадка за подарък. Доволни и щастливи учениците продължиха играта навън пред читалището!
Весели празници!