Народно читалище “Христо Ботев” гр. Пазарджик

Срещи и изложби

18.12.2018 г. Изложба на детски рисунки 18.12.2018 г. Изложба на детски рисунки 18.12.2018 г. Изложба на детски рисунки 18.12.2018 г. Изложба на детски рисунки
18.12.2018г.

18.12.2018 г. Във фоайето на читалището подредихме изложба под надслов "Коледна магия" от рисунки на учениците от първи "А" клас с кл. ръководител г-жа Радка Личкова на СУ "Георги Брегов".