Срещи и изложби


19.02.2020 г. Урок по родолюбие, посветен на Васил Левски с ученици от СУ "Г. Брегов"
19.02.2020г.

На 19.02.2020 г. проведохме урок по родолюбие с ученици от втори клас на СУ "Георги Брегов" с класен ръководител г-жа Радка Личкова. Децата се запознаха с богат снимков материал, отразяващ живота и дейността на Апостола. Добре подготвени учениците бързо отговаряха на въпросите: къде е роден Левски, кои са родителите му, колко братя и сестри е имал, колко обиколки в страната е направил, колко тайни революционни комитети е създал, къде и защо е заловен, как се е държал пред турския съд и т.н.
С интерес всички разгледаха книгите, посветени на големия българин. Оказа се, че някои от тях учениците са чели или пък ги имат в своите библиотеки. Добре познаваха разказите "Апостолът в премеждие" от Иван Вазов и "Синеокият рибар" от Георги Мишев.
Своите умения на добри рецитатори демонстрираха част от учениците, като представиха стихове, посветени на Васил Левски. След това всяко едно от децата говори за своя проект за Левски и пред присъстващите разказа за най-важните моменти от живота и делото на Апостола, които силно са го впечатлили.
На библиотеката класа подари портрет на Васил Левски.
Нека се надяваме, че учениците няма да забравят заветите на Левски и ще носят мечтата му за свобода и демокрация завинаги!


19.02.2020 г. Урок по родолюбие, посветен на Васил Левски с ученици от СУ
19.02.2020 г. Урок по родолюбие, посветен на Васил Левски с ученици от СУ
19.02.2020 г. Урок по родолюбие, посветен на Васил Левски с ученици от СУ
19.02.2020 г. Урок по родолюбие, посветен на Васил Левски с ученици от СУ
19.02.2020 г. Урок по родолюбие, посветен на Васил Левски с ученици от СУ