Срещи и изложби


19.04.2016 г. Концерт на детски народен хор "Песнопойче"
19.04.2016г.19.04.2016 г. Концерт на детски народен хор
19.04.2016 г. Концерт на детски народен хор
19.04.2016 г. Концерт на детски народен хор
19.04.2016 г. Концерт на детски народен хор
19.04.2016 г. Концерт на детски народен хор