Народно читалище “Христо Ботев” гр. Пазарджик

Срещи и изложби

19.04.2019 г. Концерт 19.04.2019 г. Концерт 19.04.2019 г. Концерт 19.04.2019 г. Концерт 19.04.2019 г. Концерт
19.04.2019г.

19.04.2019 г. Концерт "Дъга от таланти" с участието на балерините от балетна школа "Марина" с художествен ръководител Тони Райкова и ученици от класовете на Люся Тенева, Чавдар Ралчев, Георги Иванов, Илия Митрев.