Срещи и изложби


19.05.2015 г. Премиера на книга на Продрум Димов
19.05.2015г.

Дружеството на писателите и Народно читалище "Христо Ботев-1897 г."- Пазарджик организираха премиера на книгата на Продрум Димов "Страници от духовното ни съвремие". Тя представлява сборник с очерци, рецензии, статии, пътеписи, отзиви за книги на автора. Музикалното въведение направиха Любомир Найденов и Николай Маринов- ученици от класа по акордеон на Чавдар Ралчев в Градската школа по изкуствата при читалището ни. Книгата представи Дора Андонова от гр. Пловдив, която подари книги на издателство "Зеница" на библиотеката. Петко Генуров каза ласкави думи за новата книга на Димов. Самият автор в своето изказване подчерта, че книгата му е естествено продължение в тематично и сюжетно отношение на предишните му заглавия- "Размисли по големия път", "Резонанси", "Пътуване към острова на духа", "Докоснати светове" и "Път в безпътицата". Димов е събрал по-значими литературни факти и събития, оценки на исторически личности, малко известни негови възрожденски и пътеписни страници, актуални публикации, в които показва нашия съвременник. В предговора на своята книга Продрум Димов  пише: "Далече съм от мисълта, че с тези скромни редове съм предложил на читателите ни някакво особено изискано четиво. За неговите художествено-естетически достойнства и потребност имат думата бъдещите му добронамерени потребители."
Желаем здраве на автора, който вече работи над новата си  книга!
Дора Андонова беше любезна да ни предостави едно стихотворение, посветено на Продрум Димов от Людмил Попов:

Път през годините
           На Продрум Димов

Виж друже, има хора със характер, с ум,
не жалят сили, път отварят, търсят,
сред Пазарджик един от тях Продрум
години не брои, но в часовете бърза.

И ако някой е изтрил сто чифта кондури във друм
от мъка, труд, книжовност и нерадост,
тоз мъж упорен, храбър казва се Продрум,
не знае леност той и труд полага в младост.

И питаш ли го за цвета му най-любим,
ще каже:- Китка ален мак алее в мойта ваза,
аз Димов съм, но не се прикривам в дим
и мойта обич към Русия здраво пазя!
25.09.2013 г.,


19.05.2015 г. Премиера на книга на Продрум Димов
19.05.2015 г. Премиера на книга на Продрум Димов
19.05.2015 г. Премиера на книга на Продрум Димов
19.05.2015 г. Премиера на книга на Продрум Димов
19.05.2015 г. Премиера на книга на Продрум Димов