Народно читалище “Христо Ботев” гр. Пазарджик

Срещи и изложби

19.11.2019 г. Благотворителен концерт за читалището 19.11.2019 г. Благотворителен концерт за читалището 19.11.2019 г. Благотворителен концерт за читалището 19.11.2019 г. Благотворителен концерт за читалището
19.12.2019г.

19.11.2019 г. Благотворителен концерт.