Срещи и изложби


20.02.2011 г. Записване на нови ученици в школата
20.02.2011г.

20.02.2011 г. Обявяваме срок за записване за второто полугодие на учебната 2010/2011 г. до 28 февруари 2011 г. за всички специалности в Градската школа по изкуствата към читалището. Цените са най-ниски в града, а преподавателите професионалисти. Тел.:034/ 48-30-67.