Срещи и изложби


20.02.2013 г.- Екскурзия в библиотеката и рецитал на стихове
20.02.2013г.

Ученици от втори клас на СОУ "Г. Брегов" посетиха библиотеката при читалището. Те се запознаха с правилата за ползване на библиотеката, с Молбата на книгата. Децата поднесоха като подарък на библиотекарката поетичен рецитал, тематично посветен на книгите и библиотеката. Всички участници в тази екскурзия получиха албумче за снимки, мартеничка и разделител за книги. Учениците бяха  много  доволни от това посещение в читалищната библиотека. За Първи март обещаха да я посетят отново.


20.02.2013 г.- Екскурзия в библиотеката и рецитал на стихове
20.02.2013 г.- Екскурзия в библиотеката и рецитал на стихове
20.02.2013 г.- Екскурзия в библиотеката и рецитал на стихове
20.02.2013 г.- Екскурзия в библиотеката и рецитал на стихове
20.02.2013 г.- Екскурзия в библиотеката и рецитал на стихове