Срещи и изложби


20.04.2016 г. Още снимки от творческата среща в с. Росен
20.04.2016г.20.04.2016 г. Още снимки от творческата среща в с. Росен
20.04.2016 г. Още снимки от творческата среща в с. Росен
20.04.2016 г. Още снимки от творческата среща в с. Росен
20.04.2016 г. Още снимки от творческата среща в с. Росен
20.04.2016 г. Още снимки от творческата среща в с. Росен