Срещи и изложби


20.04.2016 г. Творческа среща между читалищни творци
20.04.2016г.

На 20.04.2016 г. с творци от ЛК "Алеко Константинов" отпътувахме от Пазарджик за село Росен, където ни чакаха самодейците от народен хор "Росна китка"- Петър Гюров- акордеонист, Цветана Куртева, Стояна Тодорова, Милица Величкова, Здравка Андонова, Ласка Йорданова, Цветанка Христова, Цветана Петкова и ръководителката им Мария Георгиева. Хорът изпълнява автентичен росенски фолклор. Срещата се състоя в пенсионерския клуб на селото. Росенки се бяха постарали да ни посрещнат по най-добрия начин- в чисто и уютно помещение и с пъстра трапеза. И така от дума на дума започна представянето на членовете на литературния клуб към нашето читалище. Пръв рецитира свои стихове Костадин Ваклев, след него се представиха Пенка Димитрова, Виолетка Шахларска, Йорданка Шуманова, Василка Велева и Петко Генуров. Секретарката на читалището В. Минова подари на домакините по един химикал, юбилейния вестник на читалището и легендата за село Росен, записана от Иван Джуренов в сборника "Шуми Марица". Певиците от хор "Расна китка" пяха и накараха всички да се хванат на хорото.
Благодарим на всички от с. Росен, които бяха съпричастни с организацията и провеждането на тази ползотворна творческа среща между творци от двете читалища


20.04.2016 г. Творческа среща между читалищни творци
20.04.2016 г. Творческа среща между читалищни творци
20.04.2016 г. Творческа среща между читалищни творци
20.04.2016 г. Творческа среща между читалищни творци
20.04.2016 г. Творческа среща между читалищни творци