Срещи и изложби


20.04.2018 г. Екскурзия в библиотеката с пети клас на СУ "Г. Брегов"
20.04.2018г.

20.04.2018 г. Днес библиотеката ни беше посетена от ученици от пети клас на СУ "Георги Брегов". Придружаваше ги учителя Илия Михайлов. Децата се запознаха с правилника за вътрешния ред  на библиотеката, с дневника на библиотеката, с инвентарната книга, с авторските таблици, научиха какво е сигнатура. Запознаха се и с начина на подреждане на фонда на библиотеката. Разгледаха енциклопедиите, книгите за Хари Потър и др.Много им хареса в библиотеката и не им се тръгваше. Разделихме се с обещание да дойдат отново и да подарят нови книги на библиотеката.


20.04.2018 г. Екскурзия в библиотеката с пети клас на СУ
20.04.2018 г. Екскурзия в библиотеката с пети клас на СУ
20.04.2018 г. Екскурзия в библиотеката с пети клас на СУ
20.04.2018 г. Екскурзия в библиотеката с пети клас на СУ
20.04.2018 г. Екскурзия в библиотеката с пети клас на СУ