Срещи и изложби


20.04.2023 г. "Обичам да чета" - детско утро с ученици
20.04.2023г.

20.04.2023 г. От 11 ч. в читалищната библиотека се проведе интересно литературно детско утро под надслов "Обичам да чета". Участници в него бяха учениците от първи "А" и втори "Б" класове на СУ "Георги Брегов" с класни ръководители г-жа Радка Личкова и г-жа Таня Бельова.
Много емоционално децата рецитираха, четяха по роли или във верижка, направиха общи рецитации на любими стихотворения като "Аз съм българче" от Иван Вазов и "Родна стряха" от Ран Босилек. Първокласниците се изявиха с приказките "Най-хубавото" и "Баба и внуче", а второкласниците с любими произведения от читанките им, както и с приказката "Най-скъпоценният плод".
Библиотекарките Веска Минова и Ива Боева разказаха на учениците историята на създаването на читалището и им прочетоха съвременни поучителни приказки.
Посланието на днешното събитие е: "Знанието е в книгите и всички трябва да сме грамотни, да обичаме езика си и да четем книги!"
Накрая децата разгледаха и изложбата от красиви рисунки на приказни герои, нарисувани от техни съученици.


20.04.2023 г.
20.04.2023 г.
20.04.2023 г.
20.04.2023 г.
20.04.2023 г.