Срещи и изложби


20.05.2016 г. Концерт на детски народен хор "Песнопойче"
12.05.2016г.

Детски народен хор "Песнопойче" с диригент Георги Иванов  изнесе концерт "Седянка" на 20.05.2016 г. от 17.30 ч. в къща-музей "Константин Величков".


20.05.2016 г. Концерт на детски народен хор
20.05.2016 г. Концерт на детски народен хор
20.05.2016 г. Концерт на детски народен хор
20.05.2016 г. Концерт на детски народен хор
20.05.2016 г. Концерт на детски народен хор