Народно читалище “Христо Ботев” гр. Пазарджик

Срещи и изложби

20.05.2016 г. Концерт на детски народен хор 20.05.2016 г. Концерт на детски народен хор 20.05.2016 г. Концерт на детски народен хор 20.05.2016 г. Концерт на детски народен хор 20.05.2016 г. Концерт на детски народен хор
12.05.2016г.

Детски народен хор "Песнопойче" с диригент Георги Иванов  изнесе концерт "Седянка" на 20.05.2016 г. от 17.30 ч. в къща-музей "Константин Величков".