Срещи и изложби


20.05.2022 г. Бистра Риндова удостоена с почетния знак на Пазарджик.
20.05.2022г.

20.05.2022 г. Бистра Риндова беше предложена за почетен гражданин на Пазарджик от Държавен архив -  Пазарджик, от градските читалища "Христо Ботев", "Н. Й. Вапцаров" и "Пробуда", и от Общобългарския комитет "Васил Левски".
Комисията по избора към Общински съвет-Пазарджик определи г-жа Бистра Риндова за носител на почетния знак на града. Наградата й беше връчена на тържествена церемония в заседателната зала на местния парламент в сградата на общината от кмета г-н Тодор Попов. Бистра Риндова изказа своята благодарност и задоволство от получената награда.


20.05.2022 г. Бистра Риндова удостоена с почетния знак на Пазарджик.
20.05.2022 г. Бистра Риндова удостоена с почетния знак на Пазарджик.
20.05.2022 г. Бистра Риндова удостоена с почетния знак на Пазарджик.
20.05.2022 г. Бистра Риндова удостоена с почетния знак на Пазарджик.
20.05.2022 г. Бистра Риндова удостоена с почетния знак на Пазарджик.