Срещи и изложби


20.09.2011 г. Премиера на романа "Две очи любов" на Надежда Захариева
20.09.2011г.

На 20.09.2011 г. в Пазарджик беше представен новия роман на Надежда Захариева "Две очи любов".
"Всеки има собствена представа за щастието. Аз съм щастлива сред вас, като обикновена пенсионерка"- каза Надежда Захариева  пред препълнената зала от почитатели на творчеството й. "Моите героини това съм аз и не съм аз. Не мога да вляза в душата на никого. Мога да проникна по-дълбоко в своята душа. "Ти" е равно на "Аз". казва един мой любим философ. Избягвам да съдя, не обръщам внимание, когато ме съдят. Те съдят по своите представи за мен, но това не съм аз." - продължи Надежда Захариева.
"Романът ми "Две очи любов" е търсене на равновесието.Възпитанието, получено от нашите родители ни създава проблеми. Нещата стават не така, както е по волята ни и човек трябва да приеме това. Човек наистина може да направи и най-голямото добро и най-голямото зло. В романа душата е главния герой. "Две очи любов" е книга, която човек трябва да прочете. Не може да се разкаже. Главното в нея е човешката душа и стремежа душата ти да бъде в равновесие и невъзможността да бъде в равновесие, защото всеки ден нещо я разклаща. Не съм търсила политически привкус. Проблемите са едни и същи през вековете. Страстите са тези, които ни движат в ежедневието. Трудно е да бъдем господари на емоциите си, но не е невъзможно.
Когато някой каже "Госпожо Захариева, все едно аз съм го написал." тогава разбираш, че си постигнал нещо."
Продрум Димов представи новия роман на Надежда Захариева. Той подчерта, че творбата ни грабва с оригиналното поднасяне на съдържанието, както в сюжетно-тематичен, композиционен аспект, така и със стилно-езиковите и художествени похвати при изграждането на цялостната образна система. Авторката ни завладява с превъзходното си умение на истински народопсихолог при разкриване на философската и човешката същност на художествените образи чрез многообхватен психологически рисунък и емоционална обагреност. Книгата е повик за повече обич и човечност.
Не се забравят думите на една от героините й : "Най-голямото лекарство за човека е "Две очи любов". С любов всичко се забравя и всяка болка отминава!".
В края на вечерта присъстващите зададоха въпроси на писателката, взеха автографи и споделиха впечатленията си от книгата.20.09.2011 г. Премиера на романа
20.09.2011 г. Премиера на романа
20.09.2011 г. Премиера на романа
20.09.2011 г. Премиера на романа
20.09.2011 г. Премиера на романа