Срещи и изложби


20.12.2022 г. Коледна изложба от детски рисунки
20.12.2022г.

20.12.2022 г. Във фоайето на читалището със съдействието на г-жа Гинка Димитрова и учениците от втори клас на СУ "Георги Брегов" подредихме иpложба от детски рисунки. Много сняг, елхички, къщички, снежни човеци, дядо Коледа и още много зимни детайли виждаме в картините на малките художници. Светло и уютно беше в читалището благодарение на нашите партньори от СУ "Георги Брегов".


20.12.2022 г. Коледна изложба от детски рисунки
20.12.2022 г. Коледна изложба от детски рисунки
20.12.2022 г. Коледна изложба от детски рисунки
20.12.2022 г. Коледна изложба от детски рисунки
20.12.2022 г. Коледна изложба от детски рисунки