Срещи и изложби


21.01.2014 г.Урок по родолюбие
21.01.2014г.

На 21.01.2014 г. в библиотеката при читалището се проведе урок по родолюбие на тема :Освобождението на Пазарджик от турско владичество", с ученици от четвърти клас на ОУ "Стефан Захариев"- Пазарджик. Децата с интерес слушаха беседата на библиотекарката Веска Минова и бяха любопитни да разгледат книгите, които тя беше подбрала, съобразно с темата на урока.


21.01.2014 г.Урок по родолюбие
21.01.2014 г.Урок по родолюбие
21.01.2014 г.Урок по родолюбие
21.01.2014 г.Урок по родолюбие