Срещи и изложби


21.01.2015 г. Среща с Мария Радкова
21.01.2015г.

Снимки от премиерата на книгата "Тази, която..." на Мария Радкова.


21.01.2015 г. Среща с Мария Радкова
21.01.2015 г. Среща с Мария Радкова
21.01.2015 г. Среща с Мария Радкова
21.01.2015 г. Среща с Мария Радкова
21.01.2015 г. Среща с Мария Радкова