Народно читалище “Христо Ботев” гр. Пазарджик

Срещи и изложби

21.01.2015 г. Среща с Мария Радкова 21.01.2015 г. Среща с Мария Радкова 21.01.2015 г. Среща с Мария Радкова 21.01.2015 г. Среща с Мария Радкова 21.01.2015 г. Среща с Мария Радкова
21.01.2015г.

Снимки от премиерата на книгата "Тази, която..." на Мария Радкова.