Срещи и изложби


21.02.2013 г. от 16.00 ч.- премиера на книга на Филип Серафимов
21.02.2013г.

На 21.02.2013 г. /четвъртък/ от 16.00 ч.в малката зала на читалището  се състоя премиера на новата книга на Филип Серафимов "Написаното остава" /сборник литературни отзиви/. Пред препълнената зала
творбата  беше представена от Пенка Генурова. Музикален поздрав поднесе цигуларя Георги Янев, ученик на Ира Чолакова, а Кева Хайдукова, под акомпанимент на акордеон на Чавдар Ралчев и на синтезатор- неговия ученик Дамян Узунов, изпя две песни.
Видимо развълнувани присъстващите в залата поздравиха Филип Серафимов за новата му книга.
Накрая автора покани всички на чаша вино във фоайето на читалището, където разговорите, спомените и поздравленията продължиха още дълго.
Нови успехи желаем на Филип Серафимов!


21.02.2013 г. от 16.00 ч.- премиера на книга на Филип Серафимов
21.02.2013 г. от 16.00 ч.- премиера на книга на Филип Серафимов
21.02.2013 г. от 16.00 ч.- премиера на книга на Филип Серафимов
21.02.2013 г. от 16.00 ч.- премиера на книга на Филип Серафимов
21.02.2013 г. от 16.00 ч.- премиера на книга на Филип Серафимов