Срещи и изложби


21.02.2018 г. Витрина с мартенички
21.02.2018г.

21.02.2018 г. В библиотеката на читалището направихме табло с мартеници, изработени и подарени, от Виолетка Шахларска, член на читалището и на литературния ни клуб.


21.02.2018 г. Витрина с мартенички
21.02.2018 г. Витрина с мартенички