Срещи и изложби


21.02.2018 г. Среща с Цветанка Иванова
21.02.2018г.

21.02.2018 г. По покана на творците от литературен клуб "Алеко Константинов" днес наш гост беше г-жа Цветанка Иванова, председател на общинския комитет "Васил Левски". Тя запозна присъстващите с многостранната и благородна дейност на комитета "В. Левски" в град Пазарджик. По думите на г-жа Иванова стремежът на Комитета е да създава мост между различните поколения за съхраняване на патриотичната ни идентичност.  В края на своя доклад Цветана Иванова ни пожела: "Да не гасне творческото ни горене! Да търсим Левския знак! Да не спира сътрудничеството ни!  Времето и днес търси своите Апостоли-будители!"
 Всички бяхме въодушевени от срещата с г-жа Иванова. Председателят на читалищното настоятелство Александър Арнаудов и председателя на литературния клуб Петко Генуров благодариха на гостенката и й пожелаха нови успехи в нейната народополезна дейност.
Днешната среща завърши с рецитиране на стихове, посветени на Апостола. Рецитираха Виолетка Шахларска, Петко Генуров и Цветана Иванова.


21.02.2018 г. Среща с Цветанка Иванова
21.02.2018 г. Среща с Цветанка Иванова
21.02.2018 г. Среща с Цветанка Иванова
21.02.2018 г. Среща с Цветанка Иванова
21.02.2018 г. Среща с Цветанка Иванова