Срещи и изложби


21.03.2012 г. Детско утро
21.03.2012г.

Литературно Пролетно детско утро се състоя в читалището на 21.03.2012 г. Учениците от ІV кл. на г-жа Личкова оцветяваха картини с пролетни сюжети. С най-добрите  беше подредена изложба във фоайето на сградата. Децата рецитираха стихчета за пролетта, изиграха и хумористична сценка.


21.03.2012 г. Детско утро
21.03.2012 г. Детско утро
21.03.2012 г. Детско утро
21.03.2012 г. Детско утро
21.03.2012 г. Детско утро