Народно читалище “Христо Ботев” гр. Пазарджик

Срещи и изложби

21.03.2012 г. Екскурзия в библиотеката 21.03.2012 г. Екскурзия в библиотеката 21.03.2012 г. Екскурзия в библиотеката
21.03.2012г.

Ученици от ІV кл. на ОУ "Стефан Захариев" ,заедно с тяхната госпожа Личкова, направиха екскурзия в библиотеката при читалището. Те се запознаха с детските енциклопедии, с Молбата на книгата и разгледаха всички отдели на библиотеката. Те получиха като подарък малък албум за снимки с пожелание да събират в него най-приятните си моменти.