Срещи и изложби


21.03.2019 г. Пролетно детско утро с ученици от СУ "Г. Брегов"
21.03.2019г.

На 21.03.2019 г. в читалището се състоя интересно пролетно детско утро. Учениците от първи "А" клас на СУ "Георги Брегов" с класен ръководител г-жа Радка Личкова бяха подготвили текстове за четене, свързани с пролетта. Всички първокласници пожелаха да четат и се справиха много добре.
Заедно описахме с думи настъпващия нов сезон - става топло, идват щъркелите и лястовиците, цъфтят цветята, обличаме се по-леко и т. н.
Активно участие взеха учениците и в забавните игри. Първо намериха бързо търсените букви "П" и "Я"  сред много различни букви в игра наречена "Пеперуда" и "Ябълка". След това сложиха различни препинателни знаци и определиха какви са изреченията в специално подбрани текстове. За кратка почивка изпяха любима песен и поиграха на развален телефон.
Пролетното детско утро завърши с познаване и написване на буква от азбуката в зависимост от показана картинка.
Много знания и умения показаха първокласниците от класа на г-жа Личкова. Всички участваха активно и бяха нетърпеливи  да се включат в предложените им забавни игри.
Честита пролет!


21.03.2019 г. Пролетно детско утро с ученици от СУ
21.03.2019 г. Пролетно детско утро с ученици от СУ
21.03.2019 г. Пролетно детско утро с ученици от СУ
21.03.2019 г. Пролетно детско утро с ученици от СУ
21.03.2019 г. Пролетно детско утро с ученици от СУ