Срещи и изложби


21.05.2012 г. Празник на Пазарджик
21.05.2012г.

В празника на Пазарджик участваха състави на НЧ "Христо Ботев-1897 г."- балетна формация "Марина" с художествен ръководител Тони Райкова, инструментална формация "Доминанта" с художествен ръководител Ира Чолакова и балет "Радост" с художествен ръководител Радост Ангелова.


21.05.2012 г. Празник на Пазарджик
21.05.2012 г. Празник на Пазарджик
21.05.2012 г. Празник на Пазарджик
21.05.2012 г. Празник на Пазарджик
21.05.2012 г. Празник на Пазарджик