Срещи и изложби


21.05.2019 г. Участие на БШ "Марина"
21.05.2019г.

21.05.2019 г. Участие на БШ "Марина" с художествен ръководител Тони Райкова в Празника на града.


21.05.2019 г. Участие на БШ
21.05.2019 г. Участие на БШ
21.05.2019 г. Участие на БШ
21.05.2019 г. Участие на БШ