Народно читалище “Христо Ботев” гр. Пазарджик

Срещи и изложби

21.05.2019 г. Участие на БШ 21.05.2019 г. Участие на БШ 21.05.2019 г. Участие на БШ 21.05.2019 г. Участие на БШ
21.05.2019г.

21.05.2019 г. Участие на БШ "Марина" с художествен ръководител Тони Райкова в Празника на града.