Срещи и изложби


21.06.2017 г. ЛК закрива творческия сезон
21.06.2017г.

 На 21.06.2017 г. беше последното занимание в литературния клуб "Алеко Константинов" с председател Петко Генуров. Творците четоха свои произведения, почерпиха се и си пожелаха да са живи и здрави и през новия творчески сезон.


21.06.2017 г. ЛК закрива творческия сезон
21.06.2017 г. ЛК закрива творческия сезон
21.06.2017 г. ЛК закрива творческия сезон
21.06.2017 г. ЛК закрива творческия сезон
21.06.2017 г. ЛК закрива творческия сезон