Срещи и изложби


21.10.2015 г. Премиера на книга на Продрум Димов
21.10.2015г.

На 21.10.2015 г. от 17.00 ч. в литературния салон "Д. Бояджиев" се състоя премиера на новата книга на Продрум Димов "Барометри на духа". Срещата беше открита с музикални изпълнениуя на младите надежди-акордеонисти Любомир Найденов, Еленко и Станислав Дунчеви, ученици на Чавдар Ралчев. Актрисата Лили Филипова прочете текстове от книгата на Продрум Димов. След това автора сподели своите творчески търсения. Петко Генуров в своето изказване подчерта, че "новата книга на Продрум Димов "Барометри на духа" е продължение на поредицата от художествено-документални заглавия, като "Резонанси", "Пътуване към острова на духа", "Страници от духовното ни съвремие". И в тази книга, наред с пословичната си трудоспособност да се рови из биографичните, документални и аналитични източници Продрум Димов проявява умението си да общува с творците скромно, без да се натрапва, да предразполага твореца, като така достига до най-съкровените му мисли и чувства."
Премиерата на книгата завърши с цветя, автографи и много снимки за спомен!


21.10.2015 г. Премиера на книга на Продрум Димов
21.10.2015 г. Премиера на книга на Продрум Димов
21.10.2015 г. Премиера на книга на Продрум Димов
21.10.2015 г. Премиера на книга на Продрум Димов
21.10.2015 г. Премиера на книга на Продрум Димов