Срещи и изложби


21.12.2012 г.Коледно детско утро
21.12.2012г.

Учениците от 3-ти клас на ОУ "Стефан Захариев" рисуваха, оцветяваха, четоха коледни стихчета и приказки. Те споделиха и какво са си пожелали за подарък от дядо Коледа.
Нека техните желания бъдат нашите пожелания към тях!


21.12.2012 г.Коледно детско утро
21.12.2012 г.Коледно детско утро
21.12.2012 г.Коледно детско утро
21.12.2012 г.Коледно детско утро
21.12.2012 г.Коледно детско утро