Срещи и изложби


21.12.2018 г. Снимки от детското литературно утро с първи "Б" клас на СУ "Г. Брегов"
21.12.2018г.

21.12.2018 г. Снимки от литературното детско утро с учениците от първи "Б" клас на СУ "Г. Брегов" с класен ръководител г-жа Цурева.


21.12.2018 г. Снимки от детското литературно утро с първи
21.12.2018 г. Снимки от детското литературно утро с първи
21.12.2018 г. Снимки от детското литературно утро с първи
21.12.2018 г. Снимки от детското литературно утро с първи
21.12.2018 г. Снимки от детското литературно утро с първи