Срещи и изложби


22.02.2019 г. Среща със служители от полицията и творците на ЛК
22.02.2019г.

22.02.2019 г. Днес се състоя среща между служители в полицията, кварталния полицай и творците от литературния клуб "Алеко Константинов". Обсъдени бяха актуални проблеми, като телефонните измами, липсата на осветление на някои места в града, нарастващите кражби по домовете и др. Срещата беше полезна и за двете страни.


22.02.2019 г. Среща със служители от полицията и творците на ЛК
22.02.2019 г. Среща със служители от полицията и творците на ЛК
22.02.2019 г. Среща със служители от полицията и творците на ЛК