Срещи и изложби


22.04.2014 г. Концерт на ИС "Доминанта"
22.04.2014г.

24.04.2014 г. Концерт на ИС "Доминанта" с худ. ръководител Ира Чолакова


22.04.2014 г. Концерт на ИС
22.04.2014 г. Концерт на ИС
22.04.2014 г. Концерт на ИС
22.04.2014 г. Концерт на ИС
22.04.2014 г. Концерт на ИС