Народно читалище “Христо Ботев” гр. Пазарджик

Срещи и изложби

22.04.2019 г. Карнавал на приказките 22.04.2019 г. Карнавал на приказките 22.04.2019 г. Карнавал на приказките 22.04.2019 г. Карнавал на приказките 22.04.2019 г. Карнавал на приказките
22.04.2019г.

22.04.2019 г. Карнавал на приказките с ученици от ОУ "Св. Климент Охридски".